Kadına Aile İçi ve Gebelik Döneminde Şiddet

AİLE İÇİ ŞİDDET, İHMAL VE İSTİSMAR Şiddet, fiziksel yada fiziksel olmayan biçimlerde, fiziksel ve ruhsal acı-zarar veren saldırgan davranışlardır. Gebelik sırasında kadının şiddete maruz kalması anne ve bebek açısından pek çok sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca, ileri dönemlerde çocuğun istismara uğrama riski de artmaktadır. Sağlık personelinin; prenatal değerlendirme ve izlemlerde, şiddet konusunda hassas olması, aile içi…

Anne Hakları Bildirgesi

Annelik hür seçim olmalıdır. Her kadın çocuk sahibi olma, doğum sıklığını saptama ve sahip olmak istediği çocuk sayısını belirleme hakkına sahiptir. Etkili korunma yöntemleri her kadına ulaştırılabilmelidir. Her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Sağlık kuruluşları ve uzmanlar, anne ve eşine bu eğitimi vermek, doğum…

TECAVÜZE UĞRAMIŞ KADINA YAKLAŞIM

Tecavüz, kadınlar için büyük bir yıkımdır. Tecavüz olaylarından sonra bazı kadınlar fiziksel olarak ciddi zararlar görmekte, bazıları hamile kalmakta, bazıları da HIV virüsü ile infekte olmaktadır. Ancak tecavüz olayının duygusal olarak yaptığı yıkıcı etkiler fiziksel etkilerden çok daha fazladır. Tecavüze uğrayan kadının yaşamı tamamen değişir. Kurbanlar hiç bir zaman eski hayatlarına dönmeyeceklerini düşündüklerini ve bu…

TÜRK HUKUKUNDA CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI HAKLARI

T.C. Anayasası’nın 90. maddesine göre TBMM tarafından kabul edilen uluslararası anlaşmalar iç hukukumuzda kanun hükmünde değerlendirilir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi bunlardan birkaçıdır.. Türk hukuk sistemi içinde, cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hukuki düzenlenmeler; Anayasa başta olmak üzere çeşitl kanun,tüzük ve yönetmeliklerde yer almış ve hak…

Etik

Etik kelime anlamı olarak değerlendirildiğinde töre bilimi olarak değerlendirilir.Felsefenin dört ana kaynağından biridir.Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışan araştırıran bilimdir.Halkın kendi kendine oluşturduğu yazılı kurala dayanmayan yada dayanmamsı gereken kanunlar bütünüdür. Etik kurallarının ne zaman başladığı bilinmesede dünyanın her yerinde çok eski çağlardan beri hayat bulduğu bilinmektedir. Uygulamalı etiğin bir şekli, normatif…