TÜRK HUKUKUNDA CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI HAKLARI

T.C. Anayasası’nın 90. maddesine göre TBMM tarafından kabul edilen uluslararası anlaşmalar iç hukukumuzda kanun hükmünde değerlendirilir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi bunlardan birkaçıdır.. Türk hukuk sistemi içinde, cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hukuki düzenlenmeler; Anayasa başta olmak üzere çeşitl kanun,tüzük ve yönetmeliklerde yer almış ve hak…