Kadına Aile İçi ve Gebelik Döneminde Şiddet

AİLE İÇİ ŞİDDET, İHMAL VE İSTİSMAR Şiddet, fiziksel yada fiziksel olmayan biçimlerde, fiziksel ve ruhsal acı-zarar veren saldırgan davranışlardır. Gebelik sırasında kadının şiddete maruz kalması anne ve bebek açısından pek çok sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca, ileri dönemlerde çocuğun istismara uğrama riski de artmaktadır. Sağlık personelinin; prenatal değerlendirme ve izlemlerde, şiddet konusunda hassas olması, aile içi…

Anne Hakları Bildirgesi

Annelik hür seçim olmalıdır. Her kadın çocuk sahibi olma, doğum sıklığını saptama ve sahip olmak istediği çocuk sayısını belirleme hakkına sahiptir. Etkili korunma yöntemleri her kadına ulaştırılabilmelidir. Her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Sağlık kuruluşları ve uzmanlar, anne ve eşine bu eğitimi vermek, doğum…

TECAVÜZE UĞRAMIŞ KADINA YAKLAŞIM

Tecavüz, kadınlar için büyük bir yıkımdır. Tecavüz olaylarından sonra bazı kadınlar fiziksel olarak ciddi zararlar görmekte, bazıları hamile kalmakta, bazıları da HIV virüsü ile infekte olmaktadır. Ancak tecavüz olayının duygusal olarak yaptığı yıkıcı etkiler fiziksel etkilerden çok daha fazladır. Tecavüze uğrayan kadının yaşamı tamamen değişir. Kurbanlar hiç bir zaman eski hayatlarına dönmeyeceklerini düşündüklerini ve bu…

TÜRK HUKUKUNDA CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI HAKLARI

T.C. Anayasası’nın 90. maddesine göre TBMM tarafından kabul edilen uluslararası anlaşmalar iç hukukumuzda kanun hükmünde değerlendirilir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi bunlardan birkaçıdır.. Türk hukuk sistemi içinde, cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hukuki düzenlenmeler; Anayasa başta olmak üzere çeşitl kanun,tüzük ve yönetmeliklerde yer almış ve hak…

Etik

Etik kelime anlamı olarak değerlendirildiğinde töre bilimi olarak değerlendirilir.Felsefenin dört ana kaynağından biridir.Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışan araştırıran bilimdir.Halkın kendi kendine oluşturduğu yazılı kurala dayanmayan yada dayanmamsı gereken kanunlar bütünüdür. Etik kurallarının ne zaman başladığı bilinmesede dünyanın her yerinde çok eski çağlardan beri hayat bulduğu bilinmektedir. Uygulamalı etiğin bir şekli, normatif…

Vajinusmusta Tedavi

VAJiNİSMUS Vajinismus nedir?   Vajinanın dış üçte bir kısmında bulunan kasların cinsel ilişkiyi engelleyecek şekilde, yineleyici biçimde ya da sürekli olarak istem dışı, kişinin isteğinden bağımsız, kasılmasıdır. Bu vajinal kasılmanın varlığı cinsel ilişkiyi ağrılı, zor veya imkansız hale getirir. Bir bakıma ağrı esas unsurdur. Altta yatan patoloji vajinal girişi koruyan kasların ( pelvik kaslar) koşullandırılmış…

VAJİNUSMUSUN NEDENLERİ

Vajinusmusa neden olan sorunları anlamanın temeli onun felsefesini anlamaktan geçmektedir.Neden bazı kadınlar cinselliğe bu şekilde cevap vermektedir bunun nedeni cinsellikle ilgili bedensel ve zihinsel gelen bir çok mesajın birlikte pubik kas grubunu refleks kasılmalara itmesidir. Malleson a göre vajinusmus gözünüze bir cisme karşı korurken oluşturulan kırpıştırma gibidir.Bir savunma mekanizmasıdır.nedenleri bebeklikte fitil kullanımı gibi çocukluk kaygılarından…

VAJİNUSMUS TANISI VE TİPLERİ

Vajinusmus şikayeti sıklıkla ilk ilişkiye giremeyen kadınlarda olmasına rağmen bazen sonradanda gelişebilir.Kişi hayatında hiç başarılı cinsel ilişki yaşamamışsa buna primer vajinusmus denir.Bu hastaların tanısı ilk muaynede konur.Bu hastaların en önemli sebebi korkudur.Haytında cinsel yaşam deneyimi olmuş ancak sonradan vajinusmus geliştirmiş kadınlarda ise sekonder vajinusmus denir.Bu olaydaki sorun travma,doğum yırtıkları,düşük,kürtaj,ağır enfeksiyonlar ve jinekolojik muaynelerdir. Aparani hiç…

VAJİNUSMUSTAKİ RİSK FAKTÖRLERİ

Vajinusmus hangi durumlarda görülür bu sorunun cevabı çok önemlidir.Modern dünyada cinsel sağlık beden sağlığı kadar önamlidir.vajinusmusta en temel sorun cinsel yaşam bilgilerinin yanlış veya eksik olmasıdır.cinsellikle ilgili her türlğ bilginin ayıp yada günah sayılması bilsizliğe yada aslı olmayan bilgi yani mitlere neden olmaktadır.Aynı zamanda cinsel geçişli hastalık kapma korkusu,kirletilme ve masumiyet kaybı bu korkular içindedir.vajinusmus…

Vajinusmus

VAJiNUSMUS NEDİR ? Vajinusmus kelimesi ilk kez 1834 yılında J.Fatman Sıms tarfından bulunmuş ve vajina dış kaslarının kasılması nedeniyle ilişkiye girememe durumu olarak tanımlanmıştır.Vajinusmus bir deprem gibi tanımlanabilir bir çok aşamaları ve kendine ait bir yanlişta olsa bir mantığı vardır.Kişinin kendisinin umutsuz olduğuna inanaması durumudur. Kadının cinsel ilişkisini vajina ismini verdiğimiz organ ile sağlar.Sexoloji kitapları…