Vajinal Orgazm ve Klitoral Orgazm

Cinsellik hiçbir zaman sadece sex değildir. İnsanları cinselliğe iten aslında bir nevi de fizyolojik ihtiyaç olarak nitlendirilebilir. Kadın ve erkek cinselliği de birbirinden farklıdır. Cinsiyetlerin duydukları haz ve istekleri birbirinden bağımsızdır. Kadınlarda cinsellik bir onaylanma, kabul görülme, beğenilme, sevilme, sahiplenilme, ait olma, tercih edilme gibi pek çok duyguyu da beraberinde getirir. Psikososyolojik bir durumdur aslında.…

OLİGOHİDRAMNİOS NEDİR ?

Anne karnındaki bebek (fetus), amniyon sıvısı adı verilen bir sıvı içinde bulunur. Bu sıvı, rahim içindeki bebeği dışarıdan gelecek travmalara karşı koruduğu gibi, bebeğin büyümesi ve gelişmesine de olanak sağlar. Oligohidramnios tanısı ultrasonda amnion sıvısı ölçümünün (ASİ) düşük olması ile konur. ASİ’nin ( dört kadron ölçüm toplamı) 50 mm’den az olması veya en derin vertikal…

POLİHİDROAMNİOS NEDİR ?

Polihidramnios veya hidramnios rahim içerisinde bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısının normalden fazla olmasıdır. Bütün gebeliklerin yaklaşık %1-2’sinde polihidramnios izlenir. Tanısı amniyon sıvısının ultrasonda fazla izlenmesi ile konur.  Amniyotik sıvı indeksi (ASİ) yöntemi 4 kadran ölçüm toplamı 250 mm’den büyükse  veya en derin vertikal cep ölçümü 80 mm’den büyükse polihidramnios tanısı konur.   Amniyotik sıvı nedir?…

İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma kontrol edılmeye ve ıstemsız ıdrar tutama halıdır. Tıbbı adı urıner ınkontınasdır. Her yasta olabılsede lerı yaşlarda daha sık gorulur. Sureklı olarak tekrarlarsa hastalık kabul edılır. Idrar kaçırma kısının yaşam konforunu bozarç sosyal ve psıkılojık sorunlara yol acar. IDRAR KAÇIRMA TİPLERİ: STRES IDAR KAÇIRMA: kadınlarda kı ıdrar kaçırmanın en sık görülen tıpı oluşturur. Oksurme…

Gebe Okulu

Gebelik eşi benzeri olamayan harika bir duygudur. Bu duygu eşliğinde anne adayları hormonsal olarak sarsıntılı dönemler geçirebilir ve bu duygu değişimlerinden sevgili baba adaylarıda etkilenebilir.Bunun için hem anne adayı hemde baba adayının bazı eğitimler alarak bu güzel sürecin daha farkında olarak ve daha bilgili,rahat geçirilebilmesi sağlanır. Her anne ve baba adayının gebelik, doğum ve doğum…

Kadına Aile İçi ve Gebelik Döneminde Şiddet

AİLE İÇİ ŞİDDET, İHMAL VE İSTİSMAR Şiddet, fiziksel yada fiziksel olmayan biçimlerde, fiziksel ve ruhsal acı-zarar veren saldırgan davranışlardır. Gebelik sırasında kadının şiddete maruz kalması anne ve bebek açısından pek çok sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca, ileri dönemlerde çocuğun istismara uğrama riski de artmaktadır. Sağlık personelinin; prenatal değerlendirme ve izlemlerde, şiddet konusunda hassas olması, aile içi…

Anne Hakları Bildirgesi

Annelik hür seçim olmalıdır. Her kadın çocuk sahibi olma, doğum sıklığını saptama ve sahip olmak istediği çocuk sayısını belirleme hakkına sahiptir. Etkili korunma yöntemleri her kadına ulaştırılabilmelidir. Her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Sağlık kuruluşları ve uzmanlar, anne ve eşine bu eğitimi vermek, doğum…

TECAVÜZE UĞRAMIŞ KADINA YAKLAŞIM

Tecavüz, kadınlar için büyük bir yıkımdır. Tecavüz olaylarından sonra bazı kadınlar fiziksel olarak ciddi zararlar görmekte, bazıları hamile kalmakta, bazıları da HIV virüsü ile infekte olmaktadır. Ancak tecavüz olayının duygusal olarak yaptığı yıkıcı etkiler fiziksel etkilerden çok daha fazladır. Tecavüze uğrayan kadının yaşamı tamamen değişir. Kurbanlar hiç bir zaman eski hayatlarına dönmeyeceklerini düşündüklerini ve bu…

TÜRK HUKUKUNDA CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI HAKLARI

T.C. Anayasası’nın 90. maddesine göre TBMM tarafından kabul edilen uluslararası anlaşmalar iç hukukumuzda kanun hükmünde değerlendirilir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi bunlardan birkaçıdır.. Türk hukuk sistemi içinde, cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hukuki düzenlenmeler; Anayasa başta olmak üzere çeşitl kanun,tüzük ve yönetmeliklerde yer almış ve hak…

Etik

Etik kelime anlamı olarak değerlendirildiğinde töre bilimi olarak değerlendirilir.Felsefenin dört ana kaynağından biridir.Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışan araştırıran bilimdir.Halkın kendi kendine oluşturduğu yazılı kurala dayanmayan yada dayanmamsı gereken kanunlar bütünüdür. Etik kurallarının ne zaman başladığı bilinmesede dünyanın her yerinde çok eski çağlardan beri hayat bulduğu bilinmektedir. Uygulamalı etiğin bir şekli, normatif…