Plesanta Previa

Plesanta Previa risk faktörleri – Daha önceden rahim içine yapılan ameliyatlar – Birden fazla doğum yapmış olma – Anne adayının yaşının ileri olması  (Bu oran anne yaşı ile birlikte artmaktadır) – Çoğul gebelik durumu -Önceki gebeliklerde plasenta previa öyküsü   Daha önceden plasenta previa geçirenlerde takip eden hamilelikte aynı durumun ortaya çıkma riski % 4-8’dir.…