GENÇ KIZLARDA ADET ÖNCESİ SORUNLAR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaş gruplarına göre tanımlamalar 10-19 yaş arası adolesan dönem, 15-24 yaş arası ise gençlik dönemi olarak yapılmaktadır. Bu dönem sekonder seks karakterlerinin başlangıcından seksüel olgunluğa, çocukluktan erişkinliğe doğru gelişen, bireyin çevresini benimseyerek yarı bağımsızlığa geçiş dönemidir . Birleşmiş Milletler Örgütü’nün tanımına göre de adolesan “15-25 yaş arasında öğrenim gören, hayatını kazanmak…