EŞ SEÇİMİ

İnsanlar, neslin devamını sağlamak, yeni kuşakları topluma hazırlamak, çocuklarının sosyalleşmesini sağlayarak gelecek kuşaklara kültürel değerleri aktarmak ve cinsel gereksinimlerini toplum tarafından kabul edilebilir bir çerçevede karşılamak üzere bir aile kurmak isterler ve bu amaçla kendileri için uygun bir eş seçmeye yönelirler. Bu yönelişte her insanın tasarladığı birtakım evlilik ölçütleri vardır ve bu ölçütler ait oldukları…