ERGENLİKTE CİNSELLİK

Yıllar içinde erişkin dönemin tanımını ve ölçümünü yaptığımız bazı değerler önceki jenerasyonlara göre daha geç yaşlarda görülmeye başlamış ancak puberte (ergenlik) daha erken yaşlara kaymıştır. İlk adet görme yaşı 1840’da ortalama 16.5 iken 1990larda 12.8 olmuştur. Günümüzde gençler daha erken cinsel ilişkiye girmekte, her yaş grubunda daha fazla adolesan cinsel deneyim sahibi olmakta, evlilik öncesi…