MAKAT GELİŞİ

Gebeliğin seyri esnasında bebeğn dönüşünün olmaması nedeniyle bebeğin makat ile angaje olmasıdır.

Nedenleri

·         Anne yaşının ileri olması

·         Grand multiparite

·         İri bebek

·         Çoğul Gebelik

·         Polihidroamnios

·         Rahmin Şekil Bozukluğu

·         Bebeğe ait anomaliler

·         Doğum yolunun bebeğn eşi veya myom gibi nedenlerle kapanması

·         Pelvik Tümörler

Makat gelişlerinde  üç farklı yol vardır.

·         Saf Makat Gelişi

·         Tam Makat Gelişi

·         Tam olmayan makat gelişi

Hastanın doğum takibinde mutlaka ameliyathane hazır olucak şekilde tüm ameliyat öncesi rutin kan tahlilleri ve gereğinde kanı hazır edilmelidir.Eğer ilk gebelik  ve makatsa doğrudan sezeryana alınır.Ancak eğer daha evvel doğumu varsa ancak şu şartlarda doğum kararı alınır.Bebek 2500-3500 gr aralığında olması,annenin daha önce doğum yapmış olması,pelvik darlığının olmaması ve bebeğin başının fleksiyon vaziyetini kaybetmemesi durumunda yapılmalıdır.

Eğer doğum normal olucaksa hekimin sırasıyla şu manevraları yapması gereklidir

1.Bracht Manevrası

2.Müller Manevrası

3.Lövset Manevrası

4.Klasik Manevra

5.Veit Smellie Manevrası

6.Zorunlu hallerde Arkadan gelen başa forceps uygulanması