Etik kelime anlamı olarak değerlendirildiğinde töre bilimi olarak değerlendirilir.Felsefenin dört ana kaynağından biridir.Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışan araştırıran bilimdir.Halkın kendi kendine oluşturduğu yazılı kurala dayanmayan yada dayanmamsı gereken kanunlar bütünüdür.

Etik kurallarının ne zaman başladığı bilinmesede dünyanın her yerinde çok eski çağlardan beri hayat bulduğu bilinmektedir.

 

Uygulamalı etiğin bir şekli, normatif etik teorilerinin belirli (spesifik) tartışmalı meselelere uygulanmasıdır. Bu durumlarda, etikçi savunulabilir bir teorik yapı benimser ve sonra teoriyi uygulayarak normatif tavsiyeler türetir.

Fakat, çoğu kişiler ve durumlar, özellikle de geleneksel dindarlar ve hukukçular, bu yaklaşımı ya kabul edilmiş dînî doktrine karşı bulur ya da var olan yasa ve mahkeme kararlarına uymadığı için uygulanamaz ve pratikten yoksun bulurlar. Bunun dışında uygulamalı etikte kullanılan farklı yöntem ve yaklaşımlar da vardır. Bu yöntem ve yaklaşımlara safsatalar(veya safsatacılık) örnek olarak verilebilir.

Her ne kadar uygulamaları etikte incelenen soruların çoğu kamu politikasını içerse ve doğrudan kamusallaşmış uygulama ve olaylara dâir olsa da, uygulamalı etik başlığı altında farklı sorularda incelenebilir. Örnek vermek gerekirse: "Yalan söylemek her zaman yanlış mıdır? Eğer değilse, hangi zamanlarda izin verilebilirdir (caiz)?" Bu tip etik hükümleri oluşturmak her türlü normdan önceliklidir.

Uygulamalı etiğin farklı uzmanlıklardaki etik sorunları inceleyen bazı alt dalları (disiplin) mevcuttur, örneğin: iş etiği, tıbbi etik, mühendislik etiği ve yasal etik gibi. Her alt bu uzmanlıkların etik kuralları içerisinde ortaya çıkan yaygın meseleleri karakterize eder ve bunların kamuya olan sorumluluklarını tanımlar.

Dinî etik, gerek uygulamalı etik gerekse (genel) geleneksel dinî etik başlığı altında incelenebilen bir etik perspektifi ve anlayışıdır. Bu tutumda, etiğin temelleri dinîdir. Dinlerdeki ahlâk kavramının çeşitliliği ve dinlerin çeşitliliği yüzünden, dinî etik kavramı da ayrıntılar açısından farklılık ve çeşitlilik gösterir.

Erdemler etiği insanın nasıl birisi olması gerektiğini söylemeye çalışır. Erdemler etiği ilk olarak Eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Plato'nun Symposium'unda insanların sahip olması gereken dört erdem olarak Basiret, AdaletCesaret ve İtidal gösterilmiştir. Aristo erdemleri ahlâkî ve aklî olarak ikiye ayırmıştır. Dokuz aklî erdemin en üstünde sophia yani teorik hikmet ve phronesis yani pratik hikmet gelmektedir. Aristo da ahlâkî erdemler olarak basiret, adalet, cesaret ve itidali verir. Aristo'ya göre her ahlâkî erdem her iki uçtaki kusurun ortalamasıdır. Örneğin cesaret erdemi, korkaklık ve deli cesareti gibi kusurların ortasında yer alır.


Türk Hukukunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları
    TÜRK HUKUKUNDA CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI HAKLARI T.C. Anayasası’nın 90. maddesine gö Detaylar
Tecavüze Uğramış Kadına Yaklaşım
  TECAVÜZE UĞRAMIŞ KADINA YAKLAŞIM Tecavüz, kadınlar için büyük bir yıkımdır. Tecavüz olayları Detaylar
Anne Hakları Bildirgesi
  Annelik hür seçim olmalıdır. Her kadın çocuk sahibi olma, doğum sıklığını saptama ve sahip olmak is Detaylar
Kadına Aile İçi ve Gebelik Döneminde Şiddet
  AİLE İÇİ ŞİDDET, İHMAL VE İSTİSMAR Şiddet, fiziksel yada fiziksel olmayan biçimlerde, fiziksel ve ruhsal acı Detaylar