PELVİK  RELAKSASYON (rahim-idrar-makat sarkması)


Pelvik relaksasyon (rahim-idrar-makat sarkması) jinekologların sık karşılaştığş problemlerden birisidir.Pelvik gevşeme-sarkma idrar yolu ,idrar torbası,rahim,vajina ve onun üst arka duvar ve rectum(Makat) alt-ön duvarındaki  kas ve bağ dokunun gevşemesine bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli anatomic bozukluklardır. Klinik pratikte  sistosel(mesane sarkması), üretrosel(idrar yolu sarkması) , uterus  prolapsusu(rahimsarkması) vajen kubbesi sarkması,enterosel (barğırsakların sarkması) veya rektosel(makat sarkması) olarak karşımıza çıkar.Pelvik organların yer değiştirmesi genital yolun fonksiyon bozukluklarına yol açabilir ve hastanın yaşam kalitesinde belirgin bir düşme ortaya çıkabilir.Dolayısıyla sarmanın tedavisi jinekoloji pratiğinde bir çok kişinin yaşam huzuruna hizmet edilmesi anlamına gelir.


 İyi bir cerrahi tedavi yapabilmek için pelvik bağ dokusunun anatomik  yapısının çok iyi bilmek gereklidir.Pelvisin destek dokusunun normal anotomisi yıllar süren çalışmaların sonucunda bugün kabul edilen şekle ulaşmıştır.Pelvik destek doku ,ürogenital diyafragma,puboütetal bağ,levator kası,perine kasları,uretosakral ve kardinal (Makenrodt bağı) bağ ve endopelvik  fasyadan meydana gelmiştir.Uterusun asıl destek dokusu,endopelvik fasyanın daha yoğunlaşarak oluşturduğu kardinal ve uterosakral (Rahmin asıcı bağları)bağlardır.Bunlar pelvisin yan duvarındaki kaslar ve sakrumun(Kuyruk sokumu) üzerindeki fibröz dokuya yapışırlar. Pelvik diyafragmayı levator ani ve koksigeus kası ve bağ dokusunu oluşturur. Bu dokular pelviste geniş ve çukur gibi döşeme meydana getirirler.
Ürogenital Diyafrağma ise normal pelvik diyafrağmanın altında esas olarak idrar yolunun symfizis pubis(pelvik kemik çatının ön kısmı ) arkasına sıkıca bağlanır.Vajen,idrar yolu,rektum(makada uzanan barsağın son kısmı) pelvik döiemenin en zayıf yerleridir.Bu nedenle kuvvete maruz kalındığında sarkma eğilimindedir.Hasta ıkındırıldığında  gevşemiş organlar rahat bir şekilde görülebilir.

Rahim sarkması nadiren doğum yapmamış  veya genç kişilerde nadiren görülsede genelikle zor,çoğul,müdahaleli  doğum yapmış bu nedenle pelvik ve genital yırtıkları olmuş hastalarda izlenir.
Kronik öksürük,şişmanlıkta etiolojide rol oynar.Daha önce pelvik ameliyat geçirmiş kişilerdede pelvisin basınçları taşımadaki dinamiği bozulması nedeniyle rahim sarkması veyavajinal  kubbe sarkması  daha sık rastlanmaktadır.Yaşla beraber dokuların zayıflaması nedeniyle şikayetler daha belirgin hale gelir.
 

Özetlicek olursak


Rahim-idrar torbası-rektum da sarkmayı kolaylaştıran faktörleri

1.Doğuştan derin douglas çukuru (Karın boşluğunun en derin yeri)
2.Dokusal olarak kollajen yapısının genetik bozukluğu
3.Irk faktörü

Ortaya Çıkaran Faktörler 

1.Doğum
2.Cerrahi girişimler

Uyarıcı faktörler 

1.Şişmanlık
2.Sigara
3.Kronik akciğer hastalığı
4.Bedensel ağır çalışma
5.Kronik kabızlık

Hızlandıran Faktörler 

1.Yaşlanma
2.Menapoz
3.Nöröpati (organın çalışmasını etkileyen sinir dokusunun yapısal bozulması)
4.Miyopati (organın çalışmasında etkili kas dokusunun yapısal hasarı)
 

TÜM BU NEDENLERLE HASTALARDA İDRAR YOLU     , BAĞIRSAK FONKSİYONLARI,SEXUEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI,YAŞAMSAL AKTİVİTENİN KISITLANMASI VE SOSYAL İÇE KAPANMA PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKAR.