STRES İDRAR KAÇIRMADA CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ


Stres -Anatomik idrar kaçırma problemleri olan sayısız hastada uzun yıllardır pek çok cerrahi tedaviler uygulanmıştır.Bugin için hangi tip cerrahi  tedavinin en doğru tedavi seçeneği olduğu netlik kazanamıştır çünkü bunun için çok sayıda çift kör (hastanın ve doktorun hangi tedaviyi aldığını bilmediği) tamamen randomize planlanmış daha pek çok klinik araştırmaya ihtiyaç olduğu bir gerçektir.

Son 15 yılda stres üriner inkontinans(idrar kaçırma) için yapılan cerrahi işlemlerin sayısal çeşitlerinde  dramatik bir artış olmamıştır. Sıklıkla puba-vajinal yaklaşımla orta üretranın(idrar yolunun orta kısmı) hamak tarzı bir destekle asılması temeline dayanan işlemler uygulanmaktadır.Üretranın orta bölümüne yerleştirilen sentetik askılar, "orta-üretral sapanlar" olarak adlandırılan  öncelikle idrar yolunun çevre dokudaki  destek kaybı olan veya idrar yolu  hipermobilitesine (aşırı hareketliliği) sahip  hastalar için kullanılmıştır
Bu sapanlarda en sık görülen sorun aşırı asılmaya veya kaldırılmaya bağlı idrar yapamama durumudur bu sorun askının ameliyat esnasında ayarlanması yoluyla askının gevşetilmesi ile çözülebilir.Bunun yanında kullanılan materyal bazen geçtiği alanlarda sıklıkla  vajinal dokularda doku erezyonlarına neden olabilir.
Bugün için sıklıkla üç tip sling cerrahisi sıklıkla uygulanmaktadır.Bunlar anatomik farklılıklarına göre retropubik,transobturatuvar ve mini sling olarak üç ana başlıkta toplanabilir.Her üç yöntemde bu konuda klinisyenler tarafından altın standart olarak önerilebilir.Fakat tüm cerrahlarinda kabul ettiği gibi uzun vadede kullanılan mesh yani asmada kullanılan sentetik materyalin yaratabileceği ciltteki doku hasarını tüm hastalara bildirmek gereklidir ve bazen bu erezyonu  ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir bu nedenle mesh çıkarılabilir.Ancak avantajı karından yapılan ameliyatlar kadar etkin ancak onlardan daha kolay uygulanabilirliği nedeniyle sedasyon anestezisi ile bile kullanılır olmasıdır.


Ardından ABD ve avrupada pek çok yerde “tension free tape”isimli yöntemlerle orta idrar yoluna deriden madde enjeksiyonlarıda populer olmuş yöntemler arasındadır.Tension-free vajinal tape TVT son yıllarda giderek öne çıkan ve 1.000.000’dan fazla uygulanan bir operasyondur. Geleneksel inkontinans cerrahisine üstünlüğü, bu yöntemlerin lokal anestezi ile uygulanması, hastanın öksütülerek idrar kaçırmadığı pozisyonda slingin tespit edilmesi ve aynı gün hastanın taburcu edilmesidir. Tension-free sling operasyonlarında, operasyon sırasında hasta öksürtülerek ve / veya Valsalva yaptırılarak sling tespit edildiği için operasyon sonrası idrar yapamama problemiyle karşılaşılmamaktadır. Bu özellikler yöntemin komplikasyonlarını azaltmaktadır. Ayrıca, hasta aynı gün taburcu edilebilmektedir ve uzun dönem başarı oranları % 95’in üzerindedir.Fakat bu yöntemin bir olumsuzluğu pelvik(karın içi) organların cerrah tarafından görülmesine izin vermez..Az görülmekle beraber  risk faktörü ise az sayıdada olsa idrar torbası ve idrar yolu yaralanmaları olabilir.

Karından yapılan ameliyatlarda eger hastanın beraberinde bir karın cerrahisi varsa tercih edilebilir işlemlerdir.Sıklıkla BURCH ve MMK prosedüründen bahsedilebilir.Bu ameliyatlarda başarılı ameliyatlardır özellikle Burch ameliyatı stres-anatomik idrar kaçırma  nedeniyle gülerken ,öksürürken oluşan idrar kaçırmalarda başarılı bir seçenek sunmaktadır.Yaklaşık 50 yıldır kullanılan bu yöntem ancak ek karın cerrahiside varsa bize fayda sağlamakta ve mesane-uretara arasındaki alanı erimeyen dikiş ipleri kullanarak kuvvetli pelvik kemikler arası bağlara asmayı hedeflemektedir.MMK ameliyatındada pelvik kemiğe asılma işlemi uygulanmaktadır.

Bunların yanında günümüzde sık kullanılmayan sentetik veya otolog dokular kullanılarak mesane -uretra arası bölgeyi karın ön duvarına asmayı planlıyan cerrahi ameliyatlardan bahsetmicez.Bu ameliyatlar hem daha başarısız hemde komplikasyonlara daha açık ameliyatlardır.


Operasyon ve postoperatif dönem
Bu cerrahiler özellikle TVT lokal veya sedasyon anestezisi ile uygulanabilir işlemlerdir.Beraberinde abdominal yani  karıniçi cerrahi varsa epidural veya spinal anestezi tercih edilebilir.Beraberinde ek jinekolojik cerrahi yoksa günübirlik işlemler olarak bahsedilebilir ancak beraberinde karın açmayı gerektirecek cerrahi işlem varsa yatış süresi 2-3 gün olabilir.

TVT işleminden sonra hasta yardıma ihtiyacı olmadan kalkabilir,oturabilir ve normal beslenmeye geçebilir.