İşeme nasıl yapılır ?

İşemede kişinin hem istemli yani kendi kontrolu olduğu gibi aynı zamanda  istemsiz yani   beyin tarafındanda yürütülen nörolojik yollarla    sağlanmaktadır.1.yol ,Beyin kortex tabakası ile beyin sapı arası ilişki: bu ilişki  ön lobdan kalkan liflerin beyin sapına ulaşması ile sonlanır.Böylece bu yol İsteğe bağlı işemede rol alır.


2.yol ,Beyin sapı kuyruk sokumu(Sakral) arasında uzanır bu yol idrar torbasının tam boşaltılması ile ilgili uyarıyı beyin sapına iletir.

3.yol,İdrar torbası-kuyruk sokumu-sfinkter yolu: bu yol sfinkterin fonksiyonu kontrol eder

4.yol,Beyin  Kortex-Sakral yol,Bu yol beyin ön lobu ile sakral işeme bölgesi arasındadır.İdrar yolunun (Üratral) istemli kontrolünü sağlar


Unutulmayacak olan birbiriyle devamlılık arzeden bir çalışma programı içindedir.Yani idrar torbasında idrar birikince uyarılar omurilik aracılığıyla  beyne gider  ardından istemli işeme yapılacaksa istemli uyarılar gelir önce alt idrar yolu kasları gevşer ardından mesane kasının kasılmasıyla idrar boşalır.