OLİGOHİDROAMNİYOS

Bebeğin içinde bulunduğu su miktarının gebelik haftasına göre % 5 in altında olmasıdır.Amniyotik sıvı miktarının 5 cm nin altında olması durumundur.oligohidroamniyos hangi haftada olursa olsunbebeğin hayatı için  belirgin bir risk  faktorüdür.Su miktarındaki azalmaya bağlı olarak perinatal mortalite %80-90 a kadar ulaşabilmektedir.Pulmoner hipoplazi suyun az olmasına bağlı olarak   terminal alveollere yeterince ulaşamayan sıvı akciğer gelişimini olumsuz etkileyecektir .Buna ek olarak bebeğin yüz,ayak ve iskelet anomalilerine neden olabilecektir.

Nedenleri arasında

Fetal Üriner Sistem Anomalileri,plesental yetmezlikler,fetal gelişim geriliği,memeran yırtılmasına neden olmaktadır.Mekanizması nedeni belli olmamakla beraber plesantal bozukluklar buna neden olmaktadır.

Hastaların karınlarındaki küçüklük,bebek hareketlerinde azalma ön bulgu olarak belirti verebilir.Tanı ultrasonla konmaktadır.

Tedavi üriner anomaliden kaynaklı ise fetal böbreğin varlığında üriner diversiyon yapılabilir.Ancak sorun böbrek anomalisi ise tahliye uygulanabilir.Geçici olmakla beraber amiyon mayine sıvı replasmanı yani amniyo infuzyon fetal sıkıntı riskini azaltacaktır.

Bebeğe yapılacak en iyi tedavi içeride fetal distres noktasında bebeği viabl ise doğurtmak ona dış ortamda daha fazla şans sağlayacaktır.