BEKARET TESTİ 

Bekaret sadece Türkiye’ye özel bir olgu değildir. Çin’de, Italya’da da bekaret önemli sosyal bir konudur. Bakire olmayan kızlar evlenilemez olarak nitelendirilip kendi ev halkı tarafından dışlanabilirler. Bekaret kızın ve kızın ailesinin onuru olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla evli olmayan kızlar aile büyükleri tarafından yakın takip altındadırlar ve uygunsuz cinsel aktivitelerin teklif edilmesinden korunurlar.

Kızlık zarının fiziksel olarak yırtılması cinsel aktiviteden bağımsız bile olsa bekaretin kaybedilmesi anlamına gelir. Kızlık zarının yırtık olması, nedenine bağlı olmaksızın, esas önemi teşkil eder.

Nedeni belli olmayan eski kızlık zarı yırtıkları tespit edilen kadınların medikal raporlarında muayene olan kadınlar “bakire değil “ olarak adlandırılmıştır. Aile bireylerinin isteği ile devlet ve özel hekimler bekaret muayenesini erişkin veya çocuklara yapmaktadır. Çoğu durumda erişkinler bu hareketleri ile kızlarının ünlerini koruduklarına inanırlar. Bunu kızlarının tüm yorumlara karşı hala bakire olması veya kızlarının kızlık zarının kaza sonucu, evlilik dışı cinsel aktivite harici yırtıldığını belgeleyerek yaparlar.

Muayene önerildiğinde çoğu erişkin kız “kabul etmeme” hakkını kullanmaz. Küçük çocuklar için karar ebeveynlere verilmiştir. Uluslar arası kanunlar bekaret muayenesini ebeveynlerin insiyatifine bırakıldığını açıkça belirtmediyse de bu muayene invazif ve küçük düşürücüdür. Bunun neticesinde lise dönemi kızlarda intiharlar görülmektedir.

Jinekologlara göre kızlık zarının durumu bekareti belirlemede karar verici değildir. Zorla cinsel ilişkiye ait fiziksel bulgular (vajen dokusunda yırtıklar, morluklar, meni varlığı şikayetçi olma konusunda anlamlı delil olmakla beraber, tek başına bekaret ilişkili değildir. Türk ceza hukuku kadının onurunu devletin işi olarak görmektedir. Çoğu seks cinayeti Türk ceza kanunda kadının bekareti ve onuruna etkisi ile tanımlanmaktadır. Kadınlara yönelik cinsel saldırı “Toplum huzuru ve Aile Kurumuna yapılmış” olarak değerlendirilmektedir. Diğer saldırılar ise “ Bireylere karşı yapılan saldırı” olarak tarif edilir. Toplum ahlakı ve aile düzenini bozucu suçlar, tecavüz, toplum içi ahlaksız davranış, topluluk içi cinsel ilişkide bulunma, 15 yaşını doludurmuş genç kızın bekaretini evlenme vaati ile bozma, veya erişkin bir kadını güç, şiddet, tehdid veya yalan ve evlenme vaati ile alıkoymadır. Bu suçların hepsinde karar kurbanın bekaretine göre verilmektedir. Bir kıza evlenme sözü verip bekaretini almak bir suçtur. Tıbben bekaretin kaybolduğunun bildirilmesi taciz, tecavüz ve evlenme vaati ile bekaretin alınması suçları için delil teşkil etmektedir. Bu suçlardan birisi ile suçlanan erkek kadınla evlenerek ceza almaktan kurtulabilir. Eğer aile üyeleri tarafından tecavüz veya “bekaretin bozulması” hakkında suç duyurusu yapılırsa kızın vajinal muayene olması gerekebilir.

Suçlama sonrası yapılacak jinekolojik muayeneler sadece hakim veya savcı isteği ile yapılabilir.

Insan Hakları Evrensel Bildirgesi, Sivil ve Politik Haklar Uluslar arası Anlaşması, Avrupa Insan Hakları Konvansiyonu, bireyleri aşağılayıcı uygulamalardan korurken ayırım göstermeden devletin güvencesi altında kişinin özelini sağlamaktadır.

Türkiyede erişkinlerde istemli cinsel ilişki illegal değildir. Dolayısıyla evli olmayan kadınların kendilerinin izniyle girdikleri cinsel münasebetler için koruma altındadırlar.

Bekaret testi, Türkiyenin onayladığı Insan Hakları Evrensel Bildirgesi, Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayırımcılığın Kaldırılması Konvansiyonu, Avrupa Insan Hakları Konvansiyonu ile garanti altına alınan özgürlüğü çiğnemektedir.