TÜP BEBEK BAŞARI ORANLARI

Öncelikli olarak başarı oranları kavramı gerçel bir kavram mıdır? Çünkü  bir IVF merkezinin başarı oranları birçok faktöre bağlıdır bu faktörler hasta özellikleri ve transferi yapan kişiye bağlıdır bu nedenle  kliniklerin başarı oranlarının karşılaştırılması anlamlı olmaz çünkü hasta özellikleri ve tedavi yaklaşımları klinikten kliniğe değişir. Örneğin programa kabul edilen hastaların yaşları,infertilite nedenleri ve siklus başına transfer edilen embryo sayıları programın istatistiklerini etkiler. Küçük hasta gruplarından oluşan siklus sayılarıyla hesaplanan istatistikler doğru olmayabilir.

Gebelik oranları ve canlı doğum oranları tanımlarını anlamak önemlidir. Gebe kalmak eve sağlıklı bebek götürebilmek anlamında değildir.Örneğin %40 gebelik oranı kadınların %40’nın eve bebek götürdüğü anlamına gelmez. Gebelik her zaman canlı doğumla sonuçlanmaz.Bu gebelik gebeliğin herhangi bir aşamasında kaybedilebilir. Hatta gebe kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Biyokimyasal gebelik IVF sonrası sıktır. Bu gebelik kan veya idrar testi ile doğrulanır ancak ultrason ile tespit edilecek büyüklüğe gelmeden kan değerlerinin düşmesi nedeniyle sonlandığı için ultrasonoğrafi ile görülemez. Klinik gebelik ise ultrason ile gebeliğin görülmesidir ancak düşük yine de olabilir. Dolayısıyla farklı kliniklerin gebelik oranlarını karşılaştırırken hangi tip gebeliğin karşılaştırıldığı önemlidir.Hastaların bilmesi gereken eve giden canlı gebelik oranıdır. Çoğu çift kliniğin canlı doğum oranıyla ilgilenir. Bu başlayan IVF siklusu başına canlı bebek doğurma olasılığıdır. Gebelik oranları ve daha önemlisi canlı doğum oranları birçok faktörden etkilenir. Özellikle kadın yaşı önemlidir. Başlayan her IVF siklusu için canlı doğum oranı 35 yaş altında %30-35, 35-37 yaş arasında %25, 38-40 yaşları arasında %15-20 ve 40 yaşından sonra %6-10 arasındadır.