GEBELİKTE TİROİD

 

GEBELİKTE HİPERTİROİDİZM

(Tiroid bezinin fazla çalışması)

 
 
Hipertirodizm gebelikte sık rastladığımız bir hastalık değildir ortalama görülme sıklığı  % 0.1-0.2dir yani 2000 gebede 1-2 görülür.Graves hastalığı gebelikte görülen hipertroidinin en sık nedenidir.Bir diger nedende troid bezinin destrüksiyonuna bağlı oluşan tirotoksikozdur.Eğer hasta doğum veya gebelik öncesinde tanı almazsa sorun yaratmaktadır.Gebe kalmadan önce hastanın hipertiroidizmi ilaç tedavisi ile düzeltilmez ise gebelikte  düşük veya erken doğum ile  karşılaşma riski artar. En sık rastlanan hipertiroidi nedeni daha öncede söylediğimiz gibi Graves hastalığıdır. Bu hastaların kanında yüksek miktarda tiroid bezini uyaran ve çok çalışmasına neden olan immunglobulin adını verdiğimiz otoantikorlar vardır. Bu madde bebeğin eşi (plasenta) yolu ile bebeğe geçip, fetusun tiroid bezini fazla çalışmaya zorlayıp anne karnında yenidoğan guatrına  veya yeni doğan hipertiroidizmine neden olur. Tiroid bezini uyaran immünglobılilerin kanda yarılanma ömrü iki hafta olduğu için yeni doğan hipertiroidizmi doğumdan sonra ortalama iki, üç ay içinde kendiliğinden geçer.
Bebek annesinin çatısına yani  doğum yoluna sıklıkla  başını öne eğmiş şekilde en ufak kafa çapı ile girer. Bu nedenle boyunda irileşmiş bir guatr (tirod bezinin büyümesi) kitlesi fetal başı arkaya doğru iteceği için fetus doğum yoluna en geniş kafa çapı ile girmeye çalışacaktır. Bu da normal doğumu zora sokacaktır. 
Hipertroidi tedavisinde propiltiyourasil ,Metimazol veya betablokerlar kullanılabilir.Hedef metabolik kontrolü sağlamak için en düşük doz ilaç vermek olmalıdır.Çünkü propil tiyourasil plesentayı geçer ve fetusta guatr neden olabilir.Başlangıç dozu günlük 300-450 mg/dl dir.Doz serbest T4 düzeyini üst sınıra getirene kadar artırılabilir.
Betablokerlar annedeki çarpıntı titreme gibi şikayetleri azaltabilmek amacıyla başlanmalıdır.yan etkilerine dikkat edilmelidir dolayısıyla sol kalp fonksiyonunu azaltıp akciğer ödemine neden olabilir.hedef kalp atım sayısını 100 ün altında tutmaktır.
Trid krizi ve kalp yetmezliği
Oldukça nadir görülür ancak preklamsi ,anemi,enfeksiyon gibi durumlarda alevlenebilir.Hastalarda ateş yükseklği,taşikardi,genişlemiş nabız basıncı ve sinirlilik hali vardır.Düşük tansiyon ve kalp fonksiyonlarında ağır bozulmada eklenebilir.
Bu acil durumdur yoğun bakım gerektiren kardiyopulmoner yoğun bakım imkanı gerektirir.
 
 

GEBELİKTE HİPOTİROİDİZM

(Tiroid bezinin az çalışması)

 
 
Hipotroidi ve gebelik nadirdir çünkü kendisi bir bebek olmama problemidir yani infertilite yaratır.Hipotiroidili hasta sıklıkla, kolay kilo almaktan, cildinin kuruluğundan, halsizlikten, soğuğa tahammülsüzlükten, kabızlıktan ve halsizlikten yakınırlar.Tedavi görmemiş hipotiroidili kadınların gebe kalmaları zordur. Gebelik oluşsa da düşük yapma şansları normalden  yüksektir. Bu annelerin  bebeklerinde konjenital anomali görülme sıklığıda normalden  yüksektir. Gebe kalmadan önce bu kişilerin tiroid hormonu kullanarak tedavi görmeleri bu hastalığın gebelik üzerindeki tüm olumsuz etkilerini ortadan kaldıracaktır. Tedavi için verilen hormon plasentadan geçmediği için anne karnında tedavinin fetusa olumsuz etkisi olmaz. Tedavi amacıyla L troksin 0.05 ila 0.1 mg/dl dozla başlanır.Maximum dozu 0.2 mg dozu aşılmaz.
Komplikasyon olarak anne karnında bebek ölümü,anemi,ablasyo plesenta,bebekte gelişme geriliği sayılabilir.