DOOPLER UYGULAMALARI

Doopler ultrasoğrafi ismini verdiğimiz görüntüleme cihazı kullanılarak hareketli bir dokuya giden kan akımını ölçmeye yarayan bir tanı parametresidir. Doopler ultrasonografide kan hücrelerinin  ses dalgaları  yardımıyla nasıl ve ne hızda hareket edebildiğini ölçen bir yöntemdir. Doopler ultrasonoğrafi ile herhangi bir dokuya giden kan miktarını ölçerek dokunun oksijenizasyonu ve beslenmesi hakkında bilgi verir. Böylece eğer  incelenen doku bebekse giden kan miktarını belirleyecektir.Kan besin maddelerini ,oksijeni taşır böylece dokunun canlılığı ve giden kan miktarı hakkında bilgi verir. Herhangi bir dokuya olan kan akımlarının ölçülmesi o dokunun yeterli şekilde beslenip beslenmediğinin anlaşılmasını sağlar.

Jinekolojik ve obstetrik alanda kullanımları

1.Riski öngörme amacıyla  

Hamileliğin 20. haftası civarında rahimi besleyen ana atardamarlar (üterin arter) ile göbek kordunu içinde bulunan atardamardaki kan akımları doppler sayesinde ölçülüp değerlendirilebilir.Böylece;gebelik zehirlenmesi (preeklempsi), rahim içi gelişme geriliği, plasentanın erken ayrılması (ablasyo plasenta), anne karnında bebek ölümü gibi riskler önceden saptanıp tedbir alınabilir.Doppler tanı koydurucu değil yönlendirici bir testtir.

2.Bebeğe giden kan akımlarını değerlendirerek gelişme geriliği olan bebeklerin takibinde yardımcı olur. İleri derece azalmış  veya bozulmuş  kan akımları bebek ölümlerine neden olabilir bu nedenle bebeğin içerde kalış süresini  belirlemede düzenli doopler incelemesi faydalı olacaktır.

Her anne adayına uygulanmalı mıdır? 

Doppler incelemesinin yapılması zorunlu değildir.Hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda,riskli gebeliklerde uygulanmalıdır. 
Zararı var mıdır? 
Bugüne kadar insanlar üzerinde yapılan doppler incelemelerine bağlı olumsuz bir etki bildirilmemiştir.

3.Kadın doğum alanında özellikle yumurtalık ile ilgili kitlesel veya kistik dokulardaki kan akım direncini hesaplayarak lezyonun iyi yada kötü huylu olup olmadığı konusunda öngörü sağlacaktır. 

4. Özellikle kist veya kitle nedeniyle kendi etrafında dönen ve beslenmesi bozulan yumurtalık torsiyonu ön tanısı alan hastalarda tanının güvenilirliğini belirlemede yardımcı olur.