https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l6Kka_CuN-c

 

Günlük yaşamda en sık görülen bu şikayet 60 yaş üstü kadınlarımızın %35 ini 60 yaş altındada yaklaşık dörtte birini etkilemektedir. Sıklıkla zor doğumlar veya tekrarlayan vajinal müdahaleler nedeniyle pelvik taban yapısındaki bozulmalar, yırtılmalar nedeniyle mesane(idrar torbası) boynu bozulmakta ve idrar kaçırma problem ortaya çıkmaktadır. Bu şikayetleri nedeniyle maalesef hanımlar evden dışarı her çıkışlarında büyük kaygı ve huzursuzluğa kapılmaktadır. Bugün idrar kaçırma hastalarımıza yoğun ilaç ve cerrahi tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Bu tedavilerin bir kısmı oldukça fayda sağlarken birkısmıda hastaya fayda sağlamamaktadır.

Biz stress inkontinasta tanı konmadan önce mutlaka idrar kaçırma tipini belirlemede yol gösterici olması nedeniyle idrar kaçırma sorgulamasını yaptıktan ve jinekolojik muayne ile tanı koyduktan sonra yeni tedavi seçeneklerinden Er- yag laser terapisinden bahsetmek istiyoruz.Bu sorgulamalar yoluyla idrar kaçırmanın şiddetini,sıklığını ve tipini ortaya koyabilmektedir.İdrar kaçırma probleminin kişinin hayatını ne derece bozduğunuda ve hayat kalitesini nekadar etkilediğini bu sorgulama ile anlaşılır kılmak gerekir.ICIQ-SF soru formu ilkemizde kolay ,anlaşılır ve amaca uygun olarak kullanılmaktadır.Ürojinekolojik muaynede pelvik tabanın istirahatte ve stres durumundaki kas işlevi ve stres durumunda(öksürme,hapşırma,ıkınma ….) idrar kaçırmanın varlığı anlaşılır.Aynı zamanda desensusun(Sarkma) nın durumu değerlendirilir. Hastalara eğer nörölojik nedenlerle kaçırma olduğu dişiniliyorsa yaptırılabilir.Hastalara uygulanacak temel incelemeler tam idrar testi,ped testi(isteğe bağlı),ultrasonla idrar torbasının işeme sonrasında tamamen boşalıp boşalmadığının kontrolüdür.Hastalara daha ileri incelemeler konsevatif yani hastaya ycerahi yük getirmeyen tedavilerin başarısızlığı durumunda önerilebilir.Bu nedenle birincil tedavi hastaya önce kolay uygulanabilir tedavi seçeneği ile yola çıkmaktır.
Stres(öksirme ,hapşırma,gülme…) tipi idrar kaçırmada lazer stres inkontinas tedavisi yoluyla hasta çok az yik alarak herhangi bir lokal veya genel anestezi ALMADAN konuşarak hasta tedavi şansı alabilmektedir. Burada yapılan uygulamanın amacı laser terapi yoluyla subkutan tabakadaki kollagenizasyonu tetikleyerek mesane boynunun istemsiz hareketliğini engellemek ve travmalara bağlı pelvik anatomideki bozulmuş kollajenizasyonu onarmaktır. Tüm dünya ile aynı anda siz hastalarımıza bu yöntemi gönülden önerdiğimizi bildirmek istiyoruz.
 
 
 
Lazer tadavisinin avantajları
* Herhangi bir kesi ,ağrı ve kanama yaratmamaktadır
 
*Ayaktan bir prosedürdür yatış yada istirahat süresi gerektirmez
 
*Ağrısız bir işlem olması nedeniyle lokal veya genel anestezi gerektirmez
 
*İşlem öncesi kan ve biokimyasal ameliyat şle yapılan uygulamalarda olduğu gibi testler gerektirmez
 
*Kolay ve hızlı uygulanabilir
 
*Tek uygulama
 
*Etkinliği uzun ilk kontrol 1 yıl sonra
 
işlem başarısının etkinliği bir çok ülkede devam edn çalışmalar ile bilinmektedir.Uygulanan hastaların memnuniyet oranı oldukça fazla ek olarak objektiteyi desteklemek amacıyla yapılan testlerden bahsedecek olursak :
 
*Q testi
 
*Pelvimetri ile basınç ölçümü
 
*İşeme sonrası kalan idrar miktarının belirlenmesi