Anatomik Stres  Tipi İdrar Kaçırma(Hapşırırken,gülerken,öksürürken)

 
Klasik kabule göre öksürük,gülme,aksırma,bağlı idrar kaçırmadır.Karın içi basınç artsa bile idrar kaçırmayı önleyen mekanizma stres kontinans sistemi olarak adlandırılır.
 
Burada etkili risk faktörleri
 
1.Doğum sayısı
 
2.Zor Doğum
 
3-Yaşlılık
 
4.Menapoz
 
5.Şişmanlık
 
6.Kronik kabızlık
 
7.Sigara
 
8.Geçirilmiş rahim ameliyatları
 
9.Radyoterapi
İdrar tutma işleminde iki mekanizma rol oynar bunlar
 
Üretra destek sistemi(Bu sistem anatomiyi korur içinde ön vajina duvarı, pelvik taban fasiası ve kaslar vardır özelikle levator ani kası)Tüm bu dokular alt idrar yolunu tıpki bir hamak gibi sarar ve korur.bu dokular sağlamsa öksürme ,hapşırma gibi karın içi basıncı arttığı hallerde alt idrar yollarını korur ve içindeki kapakçıkların açılmasını  engellerler.Eğer bu elemanlardan bğrğnde bozulma varsa idrar kaçağı olacaktır.Zor doğumlarda levator kası zarar görürse onun sinirleri koparsa zamanla idrar torbası ve yolu sarkacaktır.O halde buradan önemli bir sonuç çıkmaktadır levator kasının güçlendirilmesi bu idrar kaçırma tipinde tedavide çok etkilidir.Ancak bu tedaviyi yapmak için kasın pelvik kemiklere tutunduğu yerlerde hasar olmamalıdır ki egzersiz faydalı olabilsin.Bu durumda hamak pozisyonu bozulmuş olduğundan adelenin kuvvetlendirilmesinin önemi yoktur.
 
Sfinkterleri kapayıcı sistem
bu sistemde yaşla beraber zarar görebilir veya zorlu vajinal işlemler nedeniyle etkilenebilir.Geçerlilik güvenilirlik çalışması
 
 
 
Stres idrar kaçırma veya diğer tip idrar kaçırmalarda en önemli parametre hastanın hangi tip probleme sahip olduğunun anlaşılabilmesidir.
 
ICIQ-SF (Soru formu)
 
Birçok kişi bazı zamanlarda idrar kaçırır. Kaç kişinin idrar kaçırdığını ve bunun onları ne kadar rahatsız ettiğini bulmaya çalışıyoruz. Aşağıdaki soruları SON DÖRT HAFTA BOYUNCA ortalama olarak nasıl olduğunuzu düşünerek yanıtlayabilirseniz minnettar oluruz.
 
1 Lütfen doğum tarihinizi yazınız:……………………………..GÜN / AY / YIL
 
2 Siz (birini işaretleyin) Dişi misiniz? Erkek misiniz?
 
3 Ne sıklıkla idrar kaçırırsınız? (Bir kutuyu işaretleyin) hiçbir zaman 0
haftada bir veya daha seyrek gibi 1
haftada iki veya üç kez 2
günde bir kez gibi 3
günde birkaç kez 4
her zaman 5
 
4 Ne kadar idrar kaçırdığınızı düşündüğünüzü bilmek istiyoruz.
Genelde ne kadar idrar kaçırıyorsunuz (koruyucu takın veya takmayın)? (Bir kutuyu işaretleyin)
Hiç 0
az bir miktarda 2
orta derecede bir miktarda 4
büyük bir miktarda 6
 
5 Tümüyle bakıldığında, idrar kaçırma hergünkü yaşamınızı ne kadar etkiliyor?
Lütfen 0 (hiç bir şekilde) ile 10 (çok fazla) arasındaki bir sayıyı yuvarlak içine alınız
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hiç bir şekilde çok fazla
ICI-Q skoru: toplam skor 3+4+5
 
6 İdrar ne zaman kaçar? (lütfen size uyanların tümünü işaretleyiniz)
hiçbir zaman-idrar kaçmaz siz tuvalete yetişemeden önce kaçar
siz öksürürken veya hapşırırken kaçar siz uyurken kaçar
siz fiziksel olarak aktifken veya egzersiz yapıyorken kaçar siz işemeyi bitirip giyindiği