Ürojinekoloji Nedir?

 

Urojinekoloji  kadın  pelvik taban  bozukluklar ,idrar kaçırma tanı ve  tedavisi ile  ilgili  bilimdir. Ürojinekolojik sorunlara sahip yani idrar sorunu olan kaçıran kadın sayısı oldukça yaygın olmasına rağmen hekime başvuru sayısı oldukça  sınırlıdır . Bazen bu kaçak çok yoğun olabilir ve hasta toplumda kendine yer bulmakta zorlanır. Dış dünya ile bağlantıda idrar kaçağı nedeniyle büyük bir kayıp yaşayabilir. Bu problem hayat kalitesini olumsuz etkilebileyecektir.  Hipertansiyon,diabet,depresyonu olan kadınlarda  daha sık rastlanılmaktadır.60 yaş üstü kadınların ise 1/ 3 inde rastlanan ciddi bir sorun olarak tanımlanabilir.

Idrar  Kaçırmayı değerlendirmek 

 

Kırkbeş altmışbeş yaş arasındaki kadınların %40’ı idrar kaçırmaktadır. Kişinin yaşı, medikal anamnezi, tedaviden beklentileri ve inkontinans tipine göre tedavi planlanır. Anamnez, fizik muayene, mental, fonksiyonel ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi gerekir. İnkontinansın başlangıcı, sıklığı, şiddeti belirlenmelidir. İşeme cetvelleri işeme zamanı ve paternini göstermekte faydalıdır. Sorulması gereken anahtar sorular şunlardır:

 • Beklenmeyen bir anda idrar kaçırır mısınız?
 • Güldüğünüzde, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda, ağır kaldırırken, yürürken idrar kaçırır mısınız?
 • Banyo veya tuvalete giderken yolda idrar kaçırır mısınız?
 • Gece yatağı ıslatır mısınız?
 • Banyoya sık gitmenizin nedeni altınızı ıslatmanız mı?
 • İdrar toplamak için ped veya abzorban ürünler kullanır mısınız?

İdrar semptomları problemin nedenine yönelik muhtemel ipuçları verir. İdrar retansiyonu altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. İdrar retansiyonu olan bir hasta alt karın ağrısından şikayet edebilir ve aşırı idrar yapma arzusunda olabilir ve mesanesini tam boşaltamamış hissine kapılabilir. Nörolojik yaralanma (omurilik yaralanmaları) olan hastalarda minimal veya hiç ağrı olmayabilir.

İlgili idrar semptomları ve alışkanlıkları yönünden kişi sorgulanmalıdır. Semptomlar tıkayıcı veya irritatif olarak sınıflanır. Tıkanma semptomları, damlama, aralıklı işeme, işeme hızında bozukluk, işeyememe ve tam boşaltamama hissidir. İrritatif semptomlar ise gece idrara kalkma, idrara sıkışma, sık idrara çıkma, dizüridir. İrritatif semptomlar davranış ve ilaç tedavileri ile kontrol edilebilir. Enfeksiyonu dışlamak için idrar tahlili istenmelidir. Eksternal genitalia, vajen ve pelvik organlar muayene edilmelidir. İrritatif semptomları olan kadınlarda uretral veya vulvar eritem olabilir. Pelvik organ prolapsusu inkontinans yapabilir. Valsalva ile stres inkontinansı olan kadınlar idrar kaçırabilir.

Fizik muayenede, mesane ve bağırsak fonksiyonları değerlendirilmelidir. Yaşlı kadınlarda klasik fizik muayeneden uyarlamalar yapmak gerekir. Karın muayenesi ve barsakları dinlemeyi dikkatli yapmak gerekir. Urogenital muayenede perine, vulva, vajen incelemesi iyi ışık altında yapılmalıdır. Mesane dolu ise stres manevraları ile idrar kaçışının miktarı belirlenmelidir. Parmaklarla muayene ile pelvik taban kaslarının gücü belirlenmelidir. Pelvik organ sarkması değerlendirilmelidir. Anal refleks bakılmalı, rektal sarkma varlığı incelenmeli, makaddan muayenede anal sfinkter kas tonusu değerlendirilmelidir. Mesane günlüğü önemli bilgi vermektedir. Mesane günlüğü gerekli tanı belirteçlerini kaydeder:

 1. işeme zamanı ve miktarı ve idrar kaçırma dönemleri
 2. idrar kaçırma dönemleri ile birlikte görülen veya tetikleyen durumlar
 3. idrar yapma isteği varlığı
 4. sıvı alımı
 5. gündüz ve gece işemelerinin sayısı ve dağılımı
 6. günde kullanılan ped sayısı ve tipi
 7. bağırsak paterni

İdrar Kaçırma Sorunu
Oluşan idrarın istemsiz bir şekilde vücut dışına atılması olayı idrar kaçırma olarak adlandırılmaktadır. Yaşam kalitesini Detaylar
Pelvik Relaksasyon
  PELVİK  RELAKSASYON (rahim-idrar-makat sarkması) Pelvik relaksasyon (rahim-idrar-makat sarkması) jinekologların sık kar Detaylar
Histerektomi(Rahim alınması)
  Histerektomi(Rahim Alınması Ameliyatı) Dünyada ve ülkemizde en sık yapılan   jinekolojik  cerrahi işlemi&n Detaylar
İdrar Nasıl Yapılır ?
    İşeme nasıl yapılır ? İşemede kişinin hem istemli yani kendi kontrolu olduğu gibi aynı zamanda  istemsiz y Detaylar
İdrar Kaçıran Kadına Yaklaşım
İdrar Nasıl Yapılır?   İşemede kişinin hem istemli yani kendi kontrolu olduğu gibi aynı zamanda istemsiz yani beyin tarafınd Detaylar
İdrar Kaçıran Hastalarda Yaşam Kalitesi
ÜRİNER İNKONTİNANSLI(idrar kaçıran) HASTA YAŞAM KALİTESİ ANKETİ   Aşağıdaki her cümle idrar kaçırm Detaylar
Anatomik Stres İnkontinans
Anatomik Stres  Tipi İdrar Kaçırma(Hapşırırken,gülerken,öksürürken)   Klasik kabule gör Detaylar
Mixt Tip İdrar Kaçırma
  MİXT TİP İDRAR KAÇIRMA Karışık tip idrar kaçırma (mikst inkontinans): Hem stres hem de sıkışma tipi idrar ka Detaylar
Anatomik Stres İnkontinansda Lazer Tedavisi
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l6Kka_CuN-c   Günlük yaşamda en sık görül Detaylar
İdrar Kaçırmada Tıbbi Tedavi
Tıbbi Tedavi Seçenekleri   idrar kaçırma tedavilerinde önemli olan kaçırmanın tipine gö Detaylar
İdrar Kaçırmada Cerrahi Tedavi Seçenekleri
  STRES İDRAR KAÇIRMADA CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Stres -Anatomik idrar kaçırma problemleri olan sayıs Detaylar
Sistosel
Sistosel nedir?   Mesanenin(idrar torbası) vajina ön duvarından vajinaya  doğru   çanaklaşması veya fıtık Detaylar
Rektosel Onarımı
Rektosel Onarımı   Sistosel idrar torbasının vajinadan sarkmasını tanımlamak için kullanılırken, rektosel rektumun ark Detaylar