Şişmanlık nedeniyle artan yağ ve azalan yağsız vücut kütlesi (ideal vücut ağırlığının %20 üzerinde olması, vücut kitle indeksinin [BMI] 28 üzerinde olması) artan sağlık riskleri ile ilişkilidir. Obezite sıklığı kadınlarda erkeklerden daha fazla izlenmektedir ve hayatın her döneminde ergenlikten yaşlıliğa kadar kadınlar açısından özel bir sorun olmaktadır.Kadınlarda sıklıkla kilo gebelik döneminde alınmaktadır ve gebelik süresince kazanılan ağırlık eğer alinmasi gerekenden fazla olmuşsa sıklıkla kaybedilmemektedir.Buda doğım yapmış kadınlarda obezite sıklığını artırmaktadır. Obezite ve yağ dağılım oaranı yaşla değişir.Maalesefki ülkemizdede yıllar içinde daha çok artmakla beraber kadınların %30-40’ında görülür.Dünyadada benzer olarak şişmanlık hastalığı artmaktadır.Vücut ağırlındaki değişkenliğin %20-30’u genetik olarak belirlenebilir. Az sayıda şişmanlık ile giden genetik sendromlar da tarif edilmiştir.Ancak şişmanlık kalıtsal olarak az aktarılmaktadır esas sorunumuz şişmanlık bizim yaşam şeklimizden beslenme alışkanlıklarımızda kaynaklanan edinsel bir durumdur.Şişmanlık için sık rastlanan risk faktörleri arasında ebeveyn obezitesi, gebelik, sedanter yaşam tarzı, yüksek yağlı diyet (yüksek kalori yoğunluğu), düşük sosyoekonomik durum risk faktörleridir.

Seçilmiş hastalarda tiroid incelemesi düşünülebilir.Bu nedenle hastaların düşündüğü gibi daha az sıklıkla endokrin bir alt yapı vardır. Kan tahlili yapılarak serum kolesterol, trigliserid veya glukoz değerleri, komplikasyonlara dair risk etkenleri açısından değerlendirilebilir. BMI: vücut kitle indeksi (kg/boy2 [m2]), bel – kalça çap oranı (normal kadın jinekoid şablonunda bu değer 0.85 üstüdür).
Şişman hastaya öncelikle dİyet ve egzersiz danışmanlığı verilmelidir. Diyet planlamada ya da ticari programlarda yardımcı olunmalıdır. Davranış düzenlemesi ve hipnoz çeşitli başarı seviyelerinde uygulanmıştır. Nadir hastalarda (BMI>40) cerrahi müdahale (stapling veya bypass) endike olabilir. Cerrahi, en etkin uzun vadeli morbid obezite tedavisidir. Ortalama 500 kcal altına kısıtlama, genellikle en iyi uzamış kaybı sağlar (1lb/hft [0.5kg/hft]). Çok düşük kalorili diyetler ise artan riskle ve ani ölümle ilişkili olabilmektedir. Her türlü kalori kısıtlama diyetine bir aktivite veya egzersiz programı eklenmelidir. Tek başına aktivite genellikle etkili değildir.
İlaç tercih(ler)i
İlaç tedavisi genellikle BMI i 30 ve üzerinde olan hastalarda tavsiye edilmektedir. Orlistat (Xenical) 120mg PO tid, yemekler sırasında veya 1 saat sonra, yağlı yemeklerle birlikte alınır. Bu preperat gıda ile alınan yağ emilimini azaltarak etkili olmaktadır
Alternatif ilaçlar
Fenilpropanolamin , Kardiyovasküler hastalık, diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi, kolelitiazis, kolesistit, osteoartrit, gut, tromboembolizm ve uyku apnesi riskinde önemli düzeyde artış görülür. Bu nedenle bu tip ajanlardan faydalanmak hastalara risk getirmektedir.
Şişmanlık tedavilerinde uzun vadede tedavi uyumu zordur ve alevlenme (relaps) sıktır. Bireysel motivasyon yani istek başarı için en iyi belirteçtir. Obezite gebeliğe yönelik komplikasyonlarda artış oluşturabilir(gebelik şeker hastalığı ,hipertansyon gibi ) ve gebelik sıklıkla çok kadın için obezite başlangıcı olmaktadır. Ağırlık artışı izlenmeli ve obez hastalar için aşağı çekilmelidir. Orlistat, B sınıfı bir ilaçtır.