İSTEKSİZLİK, CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEMİYORUM, NE YAPMALIYIM?

 
Hemen hemen bütün erkeklerin orgazma ulaşmalarına karşılık, kadınların oldukça fazla bir bölümünün orgazmı yaşamamaları, sadece kadın için değil, kocası için de acınacak bir durumdur. Erkeğin yalnız başına orgazm olması tek yönlüdür. Bu, mutluluk duygusu tam anlamıyla duyulmadan tatmin olmadır. Kadın ise orgazma varmadığında daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalır.Kadın yüklenen ruhsal baskının  belki de kolay kolay üstesinden gelemeyecektir. Kadın cinsel ilişkiden ürkecek, erkeğin ayrıcalıklı durumunu lanetleyecek ve sevgi yıllarının sonunda düş kırıklığına uğrayacaktır. Erkek de hiç kuşku yok ki, bir süre sonra eşinden soğuyacaktır.
 
Aynı anda orgazma varma, tatmin edici bir cinsel birleşimin baş koşuludur. Bu konuda gösterilecek çaba sadece cinsel alanda mutluluğun paylaşılmasını sağlamaz, aynı zamanda daha fazla ortak zevk alınmasını olanaklı kılar.
 
Cinsel soğukluk “cinsel birleşmeden gereğince zevk almamak” olarak tanımlanabilir. Cinsel birleşmenin en yüksek haz derecesi olarak kabul edilen orgazma ulaşamamaktan, birleşmeden zevk almak bir yana, nefret etmeye kadar değişen durumlara rastlanabilir.Bir kadının cinsel bakımdan soğuk olması onun kısır olması demek değildir. Çünkü kadınlar hiç cinsel birleşme yapmadan da (örneğin sunî döllemede olduğu gibi) gebe kalabilirler. Genel olarak bütün kadınlar yeterli bedensel ve ruhsal uyarmalarla hazırlandıkları takdirde cinsel birleşmeden zevk alabilirler. Kadınlardaki bu yetenek erkeklerdekinden daha az değildir. Ancak aşağıda belirtilecek olan nedenlerle – özellikle toplumumuzda – cinsel soğukluk daha çok kadınlar arasında görülmektedir.
 
 
 
Hiç orgazma erişemeyen ya da yetersiz orgazma erisen bir kadın için, evliliğini  devam etirmek veya sabredilrbilir kılmak zor olabilir. Yeni evlenmiş bir kadının orgazma ulaşmayı öğrenebilmesi için belirli bir süre gereklidir. Ancak bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı kadına göre değişir. Yapılan bazı araştırmalara göre, kadınların ¼ i ilk cinsel birleşme denemelerinde, 1/3 ü evliliklerinin ilk bir kaç haftasında, ¼ ü  evlendikten bir yıl sonra, 1/8 i bir yıldan daha uzun bir süre sonra orgazma ulaşmışlar, 1/10 i  ise orgazmı hiç bir zaman ulaşamamışlardır. Ancak, kadınların yüzde yirmi dördünün ilk cinsel birleşmede orgazmı başarabildikleri iddiası oldukça kuşku götürür bir sonuçtur. Bu konuda yapılan araştırmaların bir diğer  araştırmada : Her dört kadından ikisi cinsel bakımdan soğuktur, Ancak tedavi bu iki kadından biri kurtulabilir.
 
1.ERKEKLERİN SEBEP OLDUĞU CİNSEL SOĞUKLUK:
 
a) İlk Gece Yapılan Yanlışlar
 
İlk kez cinsel denemeye girişen erden bir kızın, bir miktar acı duyması olağandır. Ama eşinin anlayışlı ve yumuşak davranması bu acıyı geniş ölçüde azaltabilir. Erkeğin sabırsız, hoyrat, ya da düşüncesiz davranışları, kadında, cinsel birleşmeden acıdan başka bir şey beklenemeyeceği duygusunu uyandırabilir.İlk gece kanama nedeniyle hastanelere başvuran yeni evli çiftlerin sayısının çokluğu bu efsaneyi iyice beslemektedir.  Bu tür heyecan ve endişe uyandıran duygular zamanla çok derin bir korku haline gelebilir ve kadının cinsel yönden soğuk kalmasına yol açabilir.
 
b) Erkeğin Cinsel Aksaklık Ya da Eksiklikleri
 
Penisin yeteri kadar sertleşememesi, erken boşalması, çok büyük ya da çok küçük penis, cinsel soğukluğa benzer bir durum yaratabilir kadında. Böyle bir durum karsısında çiftlerin cinsel terapistleri ile görünmesi gereklidir.
 
c) Yanlış Cinsel Teknik
 
Genel olarak, kendi cinsel tekniğini ilerletmeye çalışan erkek, bunu yaparken eşinin cinsel gelişimini pek göz önüne almaz. Bunun sonucu olarak da, başlangıçta eşinin utangaçlık duyguları içinde olabileceğini düşünmez. Oysa bundan daha yanlış bir davranış olamaz. Erkek, kadınların alelacele öğrenilmiş, yalan yanlış uygulanan sevişme tekniklerinden hoşlanmadıklarını bilmelidir. Kendisi iyi niyetle hareket ediyor bile olsa, çok geçmeden eşinin soğuklaştığını görecektir.Çifler cinsel gelişimlerini birlikte birbirbirlerini uyarıcı noktalarını keşfederek bu konuda mesai harcarak deneyerek öğrenecektir.
 
2.KADINLARIN KENDİLERİNDEN GELEN CİNSEL SOĞUKLUK:
 
a) Hormonal nedenlerle Cinsel Gelişimde Gecikmeler
 
Yumurtalıklardan gelme bir bozukluk ya da aksaklık dolayısı ile üreme organları gerektiği gibi gelişmemiş olabilir ve bu, kadında cinsel isteğin azalmasına ve giderek cinsel soğukluğa yol açabilir. Ama bu konuda fazla kaygıya kapılmak yersizdir. Kadın evlendikten sonra olgunlaşacak, fazla derin olmayan aksaklıklar kendiliğinden geçecek, ve sonunda orgazm mümkün olacaktır.
 
b) Üreme Organlarında İltihaplar
 
Kronik veya akut döl yatağı çevresindeki bağ dokusu iltihabı, ya da döl yatağında, tüplerinde, yumurtalıklarında ya da diğer üreme organlarından birinde iltihap olan kadınlar cinsel birleşme sırasında acı duyarlar. İltihap, bebek aldırma, doğum, ya da kirli ellerle dokunma veya cinsel birleşme yoluyla alınmış mikroplardan oluşabilir. Başka hiç bir nedenden ötürü cinsel soğukluk duymamış kadınlarda bile bu tür soğukluğa rastlanabilir.
 
c) Doğum Sırasında Açılmış Perine Yaralanmaları
 
Kadın doğum yaparken meydana gelen yırtılmalar ya da kesiklerin sonradan iyi tedavi edilmemiş olmaları, ya da üst üste yapılan doğumlar sonucu döl yolunun gevşemiş olması nedeni ile, cinsel birleşmeden zevk alamaz hale gelebilir ve bu da zamanla cinsel soğukluğa yol açabilir. Doğum sırasında meydana gelen yırtılma ne kadar ufak olursa olsun, hemen yeniden dikilmelidir.
 
d) Baskılar
 
Cinsel ilişkileri günah ya da ayıp sayan dinsel ya da toplumsal baskıların altında kalmış olan kadınlar cinsel yönden soğuk olabilirler. Bu tür soğukluk özellikle, bilgisizlikleri yüzünden cinsel birleşme sırasında hareketsiz kalan aktif olarak katılım yapmayan kadınlarda görülür.
 
e) Şok
 
Nadiren cinsel soğukluğun  ergen veya çoçukluktan kalma bir ruhsal travmaya bağlandığı olabilir. Kadın, başından geçmiş olan bir cinsel zorlanma olayını ya da çocukluğundan hatırladığı cinsel oyunlar veya istismarlar nedeniyle soğuk olabilir.
 
f) Eşcinsellik
 
Homoseksüel ilişkilerin kurulmasına etken olan birçok ruhsal faktörlerden biri de erkeklerden tiksinme durumudur. Erkeklerden tiksinen bir kadının da onlara karşı soğuk olması olağandır.
 
g) Eşlerin Denk Olamama Durumu
 
Güzelliği veya eğitimi  herkes tarafından  beğenilen bazı kadınlar kendilerinden ve kendi görünüşünden başka bir şey düşünmez olurlar. Genellikle kocalarından memnun değildirler. Bu tür kadınlarını çoğu cinsel yönden soğuk olmaya yatkındırlar.
 
h) Gebe Kalma Fobisi
 
Bir kadın ister çocuk sahibi olsun, ister hiç çocuk yapmamış olsun, artık çocuk istememekte kesin kararlı ise, cinsel bakımdan soğuklaşabilir. Doğum kontrolü  yöntemlerinin yaygınlaşmaya başlamış olması, bu nedenle meydana gelen soğuklukları oldukça azaltmıştır. Ama sık sık çocuk aldırmış kadınlar arasında bile bu tür soğukluğun kurbanı olanlar görülür, çünkü durmadan kürtaj yaptırmak zorunluluğu nedeniyle bedensel ve inançsal olarak hoşnutsudur.
 
 
 
3.ÇEVRE İLE İLGİLİ CİNSEL SOĞUKLUK:
 
a) Ev İçindeki Geniş Aile
 
Kayınpeder veya kaynanası ile, görümceleri ya da kayınbiraderleri ile ya da kendisi ile aynı evde oturan diğer akrabalar ile bir arada oturan ve onlarla  iyi geçinemeyen bir kadın cinsel bakımdan soğuklaşabilir. Bu durumda olan bir kadın, aslında kocasına karsı olan hoşnutsuzluğunu bu yoldan ifade etmektedir.
 
Çiftin yatak odasının üçüncü bir kişi tarafından paylaşılıyor olması, ya da hemen bitişiklerindeki odada bir başkasının yatıyor olması, ya da örneğin banyoya giden yolun çiftin yatak odasından geçmesi gibi durumlarda, kadın cinsel birleşme sırasında birinin odaya girebileceği korkusu ile her an tetikte olmak zorundadır. Bu durum, giderek cinsel soğukluğa yol açabilir.
 
 
 
 
 
CİNSEL İSTEĞİ ARTIRMAK İÇİN NE YENMELİ
 
Erkekler var olduklarından beri cinsel güçlerini arttıracak doğal yöntemlerin peşinden koşmuşlardır. Bazı kültürlerde inanılmaz ve akla bile getirilmeyecek inanışlar yüzünden, deniz sülükleri veya su aygırı organları bile yenmektedir. Psikologlar ise, inandığınız sürece her türlü gıdanın plasebo etkisi sayesinde cinsel gücü arttıracağını söylemektedirler. Ancak genel olarak etkili olduğuna inanılan gıdalar da az değildir ve denemekde hiç zarar yoktur.
 
Çinko. Diğer vitamin ve mineraller de işe yarayabilir ancak çinkoya ayrı bir yer ayırmak gerekir. Cinsel istek, cinsel güç ve doğurganlığı olumlu etkilediği düşünülmektedir. Eksikliği sperm sayılarını bile azaltmaktadır. Çinko hap şeklinde alınabilir ancak, biftek, hindi ve fasulye de iyi birer doğal kaynaktır. Yapılan ataştırmalarda Çinkonun erkek üremesinde seksüel arzuların artmasında ve sürenin uzamasındaki etkilerine saptanmıştır. Yapılan araştırmalar çinkonun çok kuvvetli canlandırıcı olduğunu ortaya çıkardı.  Çinkonun erkek üretkenliğinde, seksüel arzuda ve uzun süreli seksüel sağlıkta çok büyük etkisi bulunmaktadır. Her ilişkide 5 mlgr. çinko harcanır. Günlük ihtiyacın üçte biri .
Kereviz. Erkekler tarafından salgılanan bazı maddelerin karşı cinste çekicilik yarattığı kabul edilir. Bu salgılar genellikle nefes yolu ile olur. İşte kereviz yedikten sonra da bu tür kuvvetli salgıların arttığı söylenmektedir. Kokarmıyım diye endişelenmenize de gerek yoktur zira kereviz ağızda koku falan yapmaz.
 
Prostatı besleyen gıdalar. Hasta bir prostat cinsel gücünüzü kötü etkiliyebilir. Fındık, kabak çekirdeği, soya ve pirinç prostatınız için faydalı besinlerdir.
 
Kahve Sabah kahveniz sadece sizi değil cinsel dürtülerinizi de uyarmaktadır. Hatta bir araştırmada, günde birkaç kahve içen erkek ve kadınların, diğerlerine göre kendilerini cinsel olarak daha aktif hissettikleri bulunmuştur. Kahve içen erkeklerde sertleşme sorunları azalmaktadır. Aşırı miktarlarda tüketmek ekstra bir katkı yapmayacaktır.
 
Serotonin. Cinsel istekleriniz azalmış ise sorun düşük serotonin değerleri olabilir. Et ve süt ürünleri, karbonhidratlar ile beraber alındığında beynimiz bu hormonu salgılar. Stres serotonin düzeylerini azaltır. Et, balık veya beyaz etleri ekmek veya makarna ile yediğinizde eksikler yerine konacaktır.
 
Kalsiyum ve ginkgo biloba. Her ikisi de iyi sertleşme ve orgasm için fayda sağlar. Ancak ginkgo kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Süt ürünleri ve yeşillikler yeterli kalsiyum içerir. E vitaminini de unutmamak gerekir. Son olarak, kolesterol düşüren diyetler de d
 
Susam  Vücuda enerji verir. Cinsel gücü arttırır. Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.Antioksidan ve kansere karşı koruyucudur.

Bekaret ve Kızlık Zarı
  KIZLIK ZARI BEKARETİN SEMBOLÜ MÜ?   Kızlık zarının henüz bozulmamış olması hatalı olarak kadı Detaylar
Bekaret Testi
  BEKARET TESTİ  Bekaret sadece Türkiye’ye özel bir olgu değildir. Çin’de, Italya’da da beka Detaylar
Doüum Kontrol Hapları ve Cinsellik
 Doğum kontrol hapları ve cinsellik Kadınlar için cinsellik ve kontrasepsiyon ( gebelikten korunma) birbiriyle sıkı ilişkili Detaylar
Kadında Cinsel İşlev Bozukluğu
Kadında cinsel işlev bozuklukları Cinsel işlev bozukluğu cinsel yanıt döngüsünde, yani istek-uyarılma- boşalma ve orgazm Detaylar
Kadında Cinsellik
Cinsel ilişki nedir?   Erkek ve kadın, okşamalar sonucu kan hücum edince iyice şişen cinsel organlarındaki yüksek geri Detaylar
Ağrılı Cinsel İlişki
AĞRILI CİNSEL İLİŞKİ   Cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında acı duyulması disparoni olarak adlandırılır. Disparonis Detaylar
Orgazm Nedir?
  Orgazm Nedir? Orgazm olgusunu tarif etmek zordur. Orgazm, çeşitli cinsel uyaranlarla beynin uyarılması ile başlayan ve uy Detaylar
Masturbasyon
  MASTURBASYON 1940-1950’lerde Alfred Kinsey insan cinsel davranışları hakkındaki 15 yıldan fazla birikimlerini yayınladı Detaylar
Evlilik Öncesi Dikkat !
    Evlilik Öncesi Yapılması Gerekenler Cinsel ilişki, devam eden sağlıklı bir evliliğin en önemli böl& Detaylar
Sevişmeyi Öğreniyorum
SEVİŞMEYİ  ÖĞRENİYORUM   Cinsel ilişki nedir?   Erkek ve kadın, okşamalar sonucu kan hücum Detaylar
Eş Seçimi
  EŞ SEÇİMİ İnsanlar, neslin devamını sağlamak, yeni kuşakları topluma hazırlamak, çocuklarının sosyalleşme Detaylar
Erkek Cinsel Disfonksiyonları
  ERKEN  BOŞALMA NEDİR?   Boşalmanın (Ejakulasyon) penis vajinaya girdikten sonra cinsel tepkileri normal olan bir e Detaylar
Gençlerin Cinsel Anatomi Bilgileri
     GENÇLERİN GENİTAL ANATOMİ BİLGİLERİ    Ergenlik dönemi  çocukluktan erişki Detaylar
Genç Kızlarda Adet Öncesi Sorunlar
  GENÇ KIZLARDA ADET ÖNCESİ SORUNLAR Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaş gruplarına göre tan Detaylar
Ergenlikte Cinsellik
  ERGENLİKTE CİNSELLİK Yıllar içinde erişkin dönemin tanımını ve ölçümünü yaptığımı Detaylar
Menapozda Cinsel Yaşam
  MENAPOZDA CİNSEL HAYAT Menopoz dönemi; kadının sosyokültürel faktörlerinin, geçmiş tecrübe Detaylar