Kadın doğum uzmanları (kadın doğum doktorları), gebelik öncesinden doğum sonrasına kadar kadınların sağlığını gözeten ve onların en büyük destekçisi olan hekimlerdir. Kadın doğum sürecinde ki en büyük amaç anne sağlığını korurken sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesini sağlamaktır.

Ankara Kadın Doğum Doktoru

Gebe Muayenesi

Gebelik, başından sonuna kadar farklı incelemelerin yapıldığı ve anne sağlığı ile bebek sağlığının gözetildiği bir dönemdir. Tüm kadınlar gebe kalmadan önce en az bir kere kadın doğum merkezlerine gelerek kontrole tabi tutulmalıdırlar. Tüm bunların dışında gebe kaldığına kanaat getiren kadınların en kısa sürede kadın doğum merkezlerine başvurarak gebelik takiplerini başlatmaları gerekmektedir. Gebelik süresi boyunca anne adayları kadın doğum uzmanları tarafından muayene, ayrıntılı ultrasonografi, 11 – 14 hafta kombine test, ense saydamlığı ölçümü üçlü test, amniyosentez, Doppler ve NST gibi çeşitli tetkiklere tabi tutulmaktadır.

Doğum Sonrası Kontrol Muayenesi

Normal yolla ya da sezaryan yolu ile yapılmış doğumlardan 6 hafta sonra muayene için bir kadın doğum merkezinden randevu almak gerekmektedir. Doğum sonrası kontrol muayenesinde gebelik sonrası ortaya çıkabilecek bir takım sorunların tanı ve tedavisine yön verilmektedir.

Ultrasonografi

Kadın doğum merkezlerinde gebe olan kadınların her türlü tetkikleri yapılarak sağlık unsuru gözetilmektedir. Ultrasonografik değerlendirmeler gebelik takibi ve kısırlık tedavisi süresince normal doğum muayenesinin bir parçasıdır. Kadın doğum merkezlerinde kadınların ultrasonografi ile değerlendirilmeleri iki farklı yöntem ile yapılmaktadır. Transabdominal ultrasonografi ile görüntüleme karın cildi üzerinde yapılırken Transvajinal ultrasonografi ile ise vajina içerisinde özel prob ile ultrasonografi yapılmaktadır. Gebelerde ultrasonografi testi anne karnında ki bebeğin muayenesi olarak düşünülebilir. Bu test ile bebeğin çeşitli vücut ölçümleri yapılmakta, tahmini ağırlığı hesaplanmakta, sıvı miktarı ölçülmekte ve elde edilen bulguların gebelik haftası ile uyumlu olup olmadığına karar verilmektedir.

Ultrasonografi Tetkiklerine Gelirken Hastaların Bilmesi Gerekenler

Ultrasonografi testi genellikle poliklinik muayenesi ile birlikte yapıldığında muayene için belirtilen hazırlıkların dışında özel bir hazırlık yapılması doktorun aksini belirtmediği sürece gerekli değildir. Adet döneminde olmak her iki ultrasonografi için engel oluşturmamaktadır. Transabdominal ultrasonografi vajinal yolla sonografi uygulanamayacak hastalarda inceleme karından yapılacağı için mesanenin dolu olması gerekmektedir. Bu durumu oluşturmak için hastadan su içerek idrar sıkıştırması istenebilir. Tranvajinal ultrasonografi de ise mesanenin boş olması gerekmektedir.

Gebelere Uygulanan Testler

Gebelerin muayenesi ve ultrasonografik incelemeleri yukarıda anlatıldığı gibidir. Bu iki muayene dışında normal gebelik sürecinde bir takım ek testler uygulanmaktadır.

 

Down Sendromu Testleri

Down Sendromu toplum içerisinde yaklaşık olarak 600 – 700 doğumda bir gözlenen bir durumdur. Zeka geriliği ve çeşitli anomaliler ile birlikte olabilen önemli bir kromozom hastalığı olan down sendromu riskini tespit eden bu testler doğum sürecinde yapılması büyük önem arz eden testlerdendir. Down sendromu testleri iki şekilde yapılmaktadır. 11 – 14. Haftalar arasında 11 – 14 hafta kombine test ve ultrasonografik fetal ense saydamlığı testi 16 – 18. Gebelik haftaları arasında üçlü test arasında doktorun belirteceği bir testten geçirilmelidir. 11 – 14 hafta kombine testler sonrasında yüksek risk tespit edilirse daha ileri tetkik olarak koryon villus biyopsisi yapılması önerilirken üçlü testte yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak amniyosentez yapılması önerilmektedir.

Doğum Sürecinde Uygulanacak Diğer Testler

  • Şeker Yükleme Testleri
  • 50 Gram Şeker Yükleme Testi
  • 100 Gram Şeker Yükleme Testi
  • Amniosentez
  • Pap Test ( Servikal Yayma )
  • Kolposkopi ve Biyopsiler
  • Endometriyal Biyopsi
  • Laparoskopi
  • Histeroskopi
  • Histerosalpingografi ( HSG )

Doğum

Gebelerin su gelmesi, ağrıların veya kasılmaların başlaması, bebek hareketlerinin azalması, her türlü kanama gibi acil durumlarda zaman kaybetmeden kadın doğum merkezlerine başvurarak doğum süreci tamamlanmalıdır.